DFG logo

Vandaag wat tijd aan het forum besteed. Er zat een storende fout in met op diverse plekken het woord COLON. Dat zat in de Nederlandse vertaling. Ik heb het nu in het Engels gezet en nu is het goed. Nu afwachten voor een goede vertaling. Ook is de forum index veranderd en het logo gewijzigd.

Hopelijk wordt er wat meer op het forum gepost. Helaas zijn er nu nog maar 2 leden die een paar woorden op het forum hebben geplaatst.

 

Wim